szöveg
Keresés
Kifejezés:
Miben?

A magyar történetírás buktatóiA magyar történettudomány világszínvonalú, mind a tárgyalt és elemzett anyag minőségét, mind mennyiségét illetően. Mégis, vannak a hazai történetkutatásnak olyan buktatói, melytől a 21.században feltétlenül meg kell szabadulnia.

A magyar történetírás buktatói
Már középkori krónikaíróinknak sem kellett szégyenkezniük nyugati kortársaik előtt. Anonymus Gestája, a Képes Krónika vagy épp Bonfini krónikája magasan átugrik azon a lécen, melyet nyugat- és észak- európai krónikások állítottak. A 18.században a fejlődés töretlenül folytatódott: a jezsuita történetírók olyan fantasztikus forrásfeltáró munkát végeztek, amely a korban párját ritkítja.

A 19.század első felében aztán sajnálatos jelenségnek lehetünk tanúi: a történettudományba mintha túlságosan is bevonulna a napi politika. Elsősorban igaz ez a magyar őstörténet-kutatásra. Másfelől ez az az időszak, melynek tudósai kijelölték a fővonalakat, a történeti közműveltség primer területeit. Nagyon fontos szerepe jutott a magyar eredetkutatásnak, vagy ahogy ma hívjuk: a magyar őstörténetnek. Az ugor-török háború néven ismert tudományos  ( és tegyük hozzá: pozicionális- üzleti) értelmiségi vita az egész művelt magyar közvéleményt megosztotta, bár, tegyük hozzá, a tudományos bizonyítékok ellenére a nemesi- honorácior kultúrafogyasztó publikum megmaradt a magyarság ókori eredeténél, jobb esetben a hun származástudatnál. Ez utóbbi még az elemi iskolai oktatásnak is szerves része maradt.
A másik nagy eseménysorozat illetve korszak, melyre a figyelem irányult, a leegyszerűsítő módon "kuruc kor"-nak nevezett időszak lett. Ez természetesnek tűnhet az önkényuralom korszakában, paradoxnak hat viszont a dualizmus időszakában, amikor is a kiegyezésben önfeladást látő függetlenségi közszellem Rákócziban találta meg történelmi eszményképét. Ez óhatatlanul vezetett torzításokhoz, délibáb-kergetéshez, és - Thaly Kálmán és követői esetében- tudatos, politikai szándékú történelemhamisításhoz is.
A 19.század második felét mégis a magyar történetírás első aranykorának tekinthetjük. Mert a politikai felhangokkal kevert történetírás mégiscsak párosult a pozitivizmus szellemétől áthatott tényfeltáró munkával. Kifejezetten előrehaladt az Árpád-kor kutatása, a régészet, a Mohács utáni időszak forrásfeltáró munkája. Ebben a korszakban bukkan fel a magyar társadalomtudomány egyik legnagyobb egyénisége, Marczali Henrik. Marczali korát megelőző módon interdiszciplináris kutató volt, felülemelkedett a német hatásra megjelenő, tisztán a politikatörténetre koncentráló történetíráson, műveibe beépítette a korabeli vallási viszonyok, demográfia, több esetben a modern értelemben vett társadalomtörténet művelését és eredeményeit is.

(folytatjuk)

Kíváncsi vagy, mások mit gondolnak róla? »
Megvan a saját véleményed? »
Hozzászólás
Egy hozzászólás maximum 500 karakter lehet. Még 500 karaktert írhatsz.
Szólj hozzá Te először!
Jó vagy sem? - Felhasználói értékelés
0%
Pozitív
0%
Semleges
0%
Negatív
Ismered, vagy már hallottál róla? Szavazz!
Ahhoz, hogy szavazhass, kérjük lépj be, vagy regisztrálj!
Légy Te is jó! Ha szívesen írnál cikkeket...
Ha szeretnél Te is Jó cikket írni, küldj e-mailt a kultura@jovagyok.hu e-mail címre
Bejelentkezés felhasználóknak
Felhasználónév:
Jelszó:
Bejelentkezés vállalkozóknak

  Hamarosan...
hirdetés
© Copyright 2008. Jovagyok.hu