szöveg
Keresés
Kifejezés:
Miben?
Felhasználási feltételek

  A Magyarországon mindenkor hatályos jogok, illetve nemzetközi szerződések, egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek a jovagyok.hu működésére, megjelenésére és fenntartására vonatkozó megoldások, az oldalon felhasznált információk, adatok, ikonok, lógók, domain nevek és más megjelölések. Ezekre vonatkozóan minden vagyoni jog kizárólag az üzemeltetőt illeti.

  Az oldal tartalma tájékoztató jellegű, annak használata a felhasználó saját felelősségére történik. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a jovagyok.hu zavartalan, hibamentes és vírusmentes működéséért. Nem garantálja továbbá az oldal és a hírlevelek pontosságát és megbízhatóságát. A mindenkori hatályban lévő elektronikus kereskedelmi törvény (2001. évi CVIII.) rendelkezései alapján az üzemeltető nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információkat tartalmi szempontból, illetve nem keres valamely jogellenes tevékenységre utaló tényeket. Az üzemeltető kizárja mindennemű felelősségét a jovagyok.hu oldalon akár maga az üzemeltető, akár a felhasználók által elhelyezett bármely információkért, adatokért, grafikákért és egyéb elemekért, az oldal használatával összefüggő károkért. Az üzemeltető kifejezetten nem vállal felelősséget a felhasználók által küldött, vagy elhelyezett értékelésekért, hozzászólásokért, a kultúra rovatban megjelenő cikkekért. Az üzemeltető által írt kritikák is magánvélemények. Az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a felhasználók által elhelyezett hozzászólásokat ne közölje, valamint előzetes értesítés nélkül bármikor törölheti a felhasználót, az értékelést, hozzászólást, céget és cikket az adatbázisból, továbbá a felhasználók által küldött vagy elhelyezett hirdetéseket és egyéb üzeneteket is. Az üzemeltető kizárja felelősségét a felhasználó által az Interneten közzétett információért, melyet a felhasználó a jovagyok.hu oldal igénybevételével szerzett. Az üzemeltető egyáltalán nem felel a rajta kívül álló okból keletkezett károkért, hibákért. Az üzemeltető teljes mértékben kizárja felelősségét az információs rendszerek biztonságát sértő vagy veszélyeztető mindennemű magatartással okozott vagy azzal összefüggésben keletkezett károkért, ezekért kizárólag az ilyen magatartás tanúsítója tartozik felelősséggel.

  Az üzemeltető csak akkor engedélyezi a felhasználó részére az oldalon történő hozzászólás, értékelés tételét, amennyiben a felhasználó azt megelőzően már regisztrált. Az adatszolgáltatás az üzemeltető által meghatározott körben kötelező, más körben azonban önkéntes. Az így birtokába jutott személyes adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, a felhasználó jóváhagyása nélkül nem teszi azt harmadik személy részére hozzáférhetővé. Ez alól kivételt képez, ha jogszabály teszi azt számára kötelezővé, illetve ha az adat megadása kifejezetten a célból történt, hogy az nyilvános közzétételre kerüljön. Ezen regisztráció során megadott személyes adatok tekintetében mindenkor a hatályos személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével jár el az üzembentartó.

  A felhasználó választhat hogy kér-e hírlevelet. Amennyiben él ezzel a lehetőséggel, úgy azt önként teszi.

  Az üzemeltető az oldalra látogató felhasználók számítógépének egyes adatait és IP címét rögzíti, melyeket azonban csupán statisztika céljából használ fel.

  A jovagyok.hu felhasználási feltételeit meghatározó szabályok megsértése esetén az üzemeltető haladéktalanul megteszi az adott helyzetben szükséges jogi lépéseket (Pl. polgári peres úton érvényesíti igényét, értesíti a büntetőügyben hatáskörrel rendelkező szerveket, stb.). Amennyiben a jogszabálysértő személy személyazonosságának megállapítása és felelősségre vonása érdekében szükséges, úgy minden tőle elvárható segítséget megad az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak.

  A regisztrált felhasználók hozzászólásaikban, értékeléseikben és egyéb véleménynyilvánításaikban nem állíthatnak valótlant, nem valósíthatják meg a rágalmazás, becsületsértés bűncselekményét. Amennyiben negatív tartalmú véleményt kíván a felhasználó közzétenni, úgy köteles azt kultúrált módon, trágár kifejezésektől mentesen kinyilvánítani.

Bejelentkezés felhasználóknak
Felhasználónév:
Jelszó:
Bejelentkezés vállalkozóknak

  Hamarosan...
hirdetés
© Copyright 2008. Jovagyok.hu